Splutí Jihlavy

Stránky splutí řeky Jihlavy najdete zde.
 

Potřebné informace a pokyny ke splouvání “Jihlávky”

Aktualizovány termíny pro rok 2021, viz níže.

Protiepidemická opatření COVID 19:

  • Do místa startu bude vpuštěno max. 150 osob najednou
  • Každý účastník akce se prokáže čestným prohlášením o absolvování antigenního testu nebo samo testu schváleného MZ. Pokud ne, nebude vpuštěn!
  • Během pobytu na břehu musí každý účastník mít nasazený respirátor parametrů schválených nařízením MZ a dodržovat rozestup od ostatních účastníků min. 2m.

Povinnost všech účastníků organizovaného splutí:

1. nasedejte u mostu sil II/392;  nasedání je (z důvodu úzké silnice pod hrází a soukromých pozemků) dovoleno POUZE U MOSTU SIL. II/392 mezi Mohelnem a Dukovany na levém břehu.

2. udržujte pořádek; všechny odpadky odvezte tam, odkud jste je dovezli! V případě nouze jsou v místě nasedání a vysedání umístěny odpadkové pytle; ty na vlastní náklady rozmísťujeme a odvážíme.

3. upevněte si věci v lodi; na vodě mějte všechny drobné věci (PET láhve, svačinu, boty, svršky apod.) přivázány k lodi! V případě převrhnutí Vám neodplavou věci a příroda si uleví. Na jezech a ve vracácích tak přibude místo na zastavení…

4. používejte označené WC; v místě nasedání a vysedání bude umístěno WC, které zajišťujeme jako pořadatel akce, lze použít i WC v tábořišti, jinak doporučujeme zastavit v některých občerstvovacích stanicích, kde lze jít na WC. Prosíme neznečišťujte prostor startu a cíle děkujeme!!!

5. organizace dopravy; dodržujte prosím dopravní značení, pokud musíte stát na silnici stůjte jen na pravé straně ve směru jízdy, neblokujte vjezdy na pozemky mimo silnic, neparkujte prosím na mostě a těsně před a za mostem, prosíme chovejte se k sobě ohleduplně na silnici i na vodě, děkujeme.

6. poplatek za splutí; vzhledem k tomu, že zajišťování splouvání Jihlavy je pro náš oddíl čím dál tím více náročnější a dělali jsme to dlouhé roky jen z lásky k vodácké veřejnosti. Rozhodli jsme se od roku 2018 začít vybírat poplatek za splutí ve výši 50,-Kč za osobu starší 18 let. Každý platící obdrží stvrzenku a originální nálepku.

Prosím vezměte na vědomí, že se nejedná o poplatek za vodu, ale za službu organizace splutí. Proto, aby se mohla celá akce uskutečnit, museli jsme jednat se státními orgány, projednat podmínky vypouštění přehrady, jednat s městy a obcemi, zajistit pořadatelskou službu, pronajmout toalety, dopravní značení, rozmístit a uklidit odpadkové koše a odpadky atd.

Děkujeme Vám za pochopení a věříme, že uvedený symbolický poplatek Vám stojí za ty krásné zážitky na vodě a za to aby se akce splutí Jihlavy mohla konat i v dalších letech.

Vysednout lze buď v Hrubšicích  nebo v Ivančicích. Zde prosím také dodržujte pořádek. Pravidelně zde zůstávají věci a odpadky, které musíme vlastními silami uklízet.

V případě porušování těchto povinností hrozí zrušení dalších pouštění vody!! 

 

Termíny pouštění vody pro rok 2021:

DATUM DEN ČAS
6.6.2021 neděle 8:00 – 12:00
27.6.2021 neděle 8:00 – 12:00
29.8.2021 neděle 8:00 – 12:00
12.9.2021 neděle 8:00 – 12:00

POZOR: všechny termíny jsou bez záruky, informujte se dopředu, zda nebylo pouštění zrušeno!