Poplatky a povinosti člena

Každý člen se při vstupu do areálu musí prokázat správci platnou průkazkou.

Platby 

Oddílové poplatky jsou placeny v hotovosti na loděnici na tréninku mládeže nebo před výborem Michalu Černému. Poplatky musí být zaplaceny do začátku sezony, tj. do 1.dubna.

Bezhotovostní platby příspěvků lze provést bankovním převodem na účet klubu vedený u Creditas Bank, číslo 107920720/2250, variabilní symbol je od 1.1.2019 pro každého identický podle členského číslo, které bude přiděleno na vyplněné přihlášce. Do kolonky zpráva příjemci napište prosím své jméno a příjmení. Výši sumy Vám sdělí Michal Černý, email: clenskeprispevky@kacata.cz . Požadavek na vystavení faktury směřujte taktéž na Michala.

V případě zaplacení příspěvku převodem bude tvá průkazka uložena u správce, kde si ji musíš vyzvednout při první návštěvě areálu!

Brigádnická povinnost

Pro všechny členy platí brigádnická povinnost 10 hodin ročně.  Vstupní poplatek činí 1000,-Kč – po odpracování v daném roce nebude účtována v příštím roce. Za každou neodpracovanou hodinu účtujeme 100,-Kč. Nejde nám o placení za brigády, ale potřebujeme výpomoc s údržbou areálu.

Využívání vybavení areálu

Každý člen co má uskladněnu jednu a více lodí na loděnici a za uskladnění lodí má řádně zaplacené poplatky má právo na jednu skříňku zdarma.

Slevy

Pro mládež do 18 let, aktivní instruktory, důchodce a ženy na mateřské dovolené jsou poplatky stanoveny slevněné.
Akce 2+1 zdarma, tzn: přihlaště 3 děti a to třetí chodí do oddílu zdarma.

Poplatky členů Káčat – mládeže

Týká se všech, kdo chodí na tréninky a pravidelně si půjčují oddílové vybavení (loď, pádlo, špricku, vestu apod…). Členství mezi Káčaty má mnoho výhod, nejenže využíváte materiálového vybavení, ale především mladší členové jsou soustavně školeni pod vedením zkušenými cvičiteli. V létě mládež trénuje na loděnici, v zimě v tělocvičně a na bazénu. Výjezd na závody Českého poháru vodáku je z části dotován oddílem.

 

Typ poplatku Cena Cena – zlevněná
Základ příspěvku kmenoví členové: 500 Kč 250 Kč
Další složky
Uskladnění jedné lodi: 400 Kč 200 Kč
Záloha na brigády (pouze 1. rok): 1000 Kč
Mládež – Ostříži
Členi do 18 let včetně 2000 Kč
Aktivní instruktoři bez vlastního vybavení 1000 Kč
Členové a instruktoři s vlastním vybavením  základ příspěvku + uskladnění lodě
Přípravka – Káčátka
Děti 5 – 9 let 1200 Kč
Další služby
Skříňka malá: 50 Kč

Používání oddílových lodí

Každý člen oddílu se zaplacenými příspěvky si může půjčit loď s půjčovny za 50% ceny dle ceníku půjčovny.

Registrace ve významných organizacích

Všichni vodáci jsou registrováni v:

– ČSK (Český svaz kanoistů) odbor Vodní turistiky

– BTS (Brněnské tělovýchovné sdružení)

– ČUS (Česká unie sportu)

Členství v oddílu není podmínkou

Mimo kmenové vodáky přijímáme i členy – skupiny i jednotlivce, kteří chtějí využívat zařízení naší loděnice a rekreačního střediska a zúčastňovat se našich aktivit. Pro ty jsou stanoveny příspěvky individuální dle poskytovaných služeb a výhod.