Jak k nám?

Loděnici a sportovní areál KáČaTa najdete v Brně Komíně, na pravém břehu přibližně 100m nad jezem.

Příjezd automobilem

je možný přes městskou část JUNDROV. Z hlavní silnice VESLAŘSKÁ je třeba se dostat na jednosměrnou ulici OPTÁTOVU a to objetím bloku domů po JEDLOVÉ a LELKOVÉ. Z ulice Optátova je jediná odbočka do leva na asfaltku mezi zahrady (zákaz vjezdu-obsluze povolen). Tato lemuje koryto Svratky proti proudu, končí 200m u hospody Turbina a fotbalového stadionu, napravo je lávka pro pěší přes řeku , za lávkou je splav. Za touto hospodou se cesta rozdvojuje. Doleva se po 100 metrech dostanete k velké dřevěné chatě s logem KTL Brno a areálem s několika volejbalovými kurty. U chaty je parkoviště pro cca 8 aut. Cesta odbočující u hospody doprava vede kolem řeky a zužuje se na cestu pro pěší. Po 150 metrech je branka s logem KáČaTa – vchod pro veřejnost během sezony. Příchod hlaste správci.

Příjezd není vhodný provětší vozy –  kamiony a nákladní vozy s přívěsem a podobně. Odbočka z ulice Optátové je v ostrém úhlu a větší vozy se nevytočí . Vjezd zájezdových autobusů je třeba avizovat předem, ve spolupráci s místní policií je zajištěn vjezd po Optátové v protisměru .

Přístup pro pěší

z městské části Komín, ze zastávky MHD Svratecká (autobus,trolejbu,tramvaj), projdete kolem sokolovny a řeku přejdete po lávce pro pěší a jste již u výše napsané hospody a fotbalového stadionu. Dáte se dáte doprava podél řeky a po 150 metrech je branka s logem KáČaTa – vchod pro veřejnost během sezony. Příchod hlaste správci.