Jihlava splutí 1.9.

21 Srp

Splutí Jihlavy pro členy všech věkových kategorií, především pro ty nejmladší!

Hlaste se!

Odjezd v neděli 1.9. v 7:00 z loděnice.

Sháním také 2 – 4 dobrovolníky na výběr poplatku za splutí. Finanční odměna nebo započtené brigádnické hodiny jsou jisté!

Zbyněk

 

GDPR

13 Zář

Vážení členové Klubu turistů a lyžařů Brno,

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) si Vás dovolujeme informovat, že

v souvislosti s Vaším členstvím v Klub turistů a lyžařů Brno, z. s., IČ 00546585, se sídlem Údolní 389/10, CZ 602 00 Brno (dále jen „Klub“), je tento Klub jako správce údajů oprávněn a povinen na základě §§ 214-302 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., v současném znění) a §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat Vaše následující osobní údaje:

1) jméno a příjmení,

2) datum narození,

3) adresu místa pobytu,

4) v případě cizince státní občanství,

5) údaje o výši a úhradě členského poplatku.

(dále společně jako „nezbytné osobní údaje“).

Nezbytné osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (hospodaření Klubu, žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). Na základě oprávněného zájmu Klubu budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy případně přestanete být členem Klubu. Klub jako správce předává ve vazbě na své kolektivní členství, respektive ve vazbě na zprostředkování individuálního členství, uvedené nezbytné osobní údaje v nezbytném rozsahu těmto Zpracovatelům:

a) příslušnému národnímu sportovnímu svazu,
b) České unii sportu, a výkonnému výboru České unie sportu, z. s.,
c) příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
a to za účelem vedení evidence členské základny, identifikace členů jako sportovců na soutěžích a žádostem o dotace.

Prosím, vezměte na vědomí, že máte v této souvislosti :

přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
možnost požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
možnost požadovat jejich výmaz bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody dle čl. 17 Nařízení,
na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,právo podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Dále Vás žádáme o souhlas se zpracováním dalších osobních údajů (viz příloha). Prosím, vytiskněte si tuto přílohu, podepište pokud souhlasíte a pošlte zpět poštou, nebo jako scan emailem.
Předem děkujeme za pochopení a ochotu.

S pozdravem
Zbyněk Lazar

 

Volná pozice správce areálu pro příští sezónu a další

11 Čvc

Bohužel Franta i Erika Vlasákovi odházejí. Na příští sezónu v roce 2019 a další tedy hledáme posilu na místo správce areálu.

Areál je v provozu od května do září.

Pracovní náplň:

 • dodržování provozního řádu areálu
 • údržba areálu
 • pronájem kurtů
 • provozní doba v týdnu od 13 – 21 hod (květen-červenec), 13 – 20 hod (srpen), 15 – 19:30 (září), o víkendech od 10 – 20 hod
 • přítomnost v areálu při soukromých akcích mimo provozní dobu(za příplatek)

Nabízíme:

 • pozice je vhodná pro aktivní osoby v důchodovém věku
 • pozice  na střídavé směny pro dvě osoby a více
 • práce na dohodu o provedení činnosti
 • navíc příplatky mimo provozní dobu
 • navíc odměna za úklid sociálních zařízení
 • navíc odměna z celkové tržby za rok 5%

V případě zájmu kontaktujte předsedu oddílu: Jarek Vrátníček – mob. 728 821 363,  e-mail : vratnicek.j@volny.cz

Členské příspěvky 2018

15 Bře

Zdravím všechny členy,

jako každý rok připomínáme povinnost zaplatit členské příspěvky do 1.5.2018!

Opět je možnost zaplatit na sekretariátu KTL, který je umístěn u parkoviště a bude otevřen každý čtvrtek od 15 – 17 hod.  Dále je možné zaplatit na tréninku Káčat (od 1.4. na loděnici v úterý od 16:15) nebo převodem (viz. https://www.kacata.cz/poplatky-a-povinosti-clena/). Ti co zaplatí převodem budou mít nachystanou vyplněnou průkazku u správce. Přesnou výši členského příspěvku Vám sdělí Zbyněk Lazar na emailu: zbynala@centrum.cz nebo paní Šilerová na sekretariátu KTL.

Výše jednotlivých položek ročních příspěvků zůstavá stejná jako v minulém roce.

Zbyněk L.

Loděnice nebo skladiště ?

23 Čvn

Ahoj,

chceš příště najít v loděnici svoje věci? Tak si je dávej na své místo a nenechávej zde odložené nepotřebné věci!

Do tohoto článku budu průběžně přidávat fotky prachem zavátých odložených věcí, u kterých je neznámý majitel. Pokud se k nim nikdo nepřihlásí do konce sezóny (10/2017) budou vyhozeny nebo prodány. Pokud jsou tvoje tak mi napiš na email: zbynala@centrum.cz nebo si je odvez.

Zbyněk

Dnes to jsou tato dvě kola, která vypadají, že nebyla dlouho použita: P1050425

P1050426

VODA nebo ALKOHOL ?

29 Čvn

Alkohol patří k téměř povinné výbavě mnohých vodáků. Vždyť kdo si na vodě nedá pivo nebo něco tvrdšího. Na turisticky vyhledávaných řekách jsou časté kiosky přímo u vody, na Vltavě dokonce plovoucí bary uprostřed řeky. Jenže následky jízdy pod vlivem alkoholu bývají velmi vážné. Podcenění situace, přílišné sebevědomí nebo ztráta respektu z řeky, to jsou nejčastější příčiny nehodna řekách a ve velké míře právě díky nadměrné konzumaci alkoholu. Více zde: www.voda-nebo-alkohol.cz

Rekonstrukce dětského hřiště

5 Čvn

Ahoj všichni členi!

V letě (pokud se to nestihne tak na podzim) bychom chtěli zrekonstruovat dětské hřiště před horní budovou. Máme již objednaný certifikovaný výrobek, který si ovšem musíme nainstalovat sami. Před samotnou instalací je potřeba strhnout starou loď a rozšířit dopadovou plochu. Proto bude nutné svolat alespoň dvě brigády na tuto rekonstrukci. Především bych chtěl o pomoc požádat všechny stávající i budoucí tatínky. První termín brigády bude v sobotu 27.8. a druhý termín bude 3.9. Kdo můžete a neúčastnili jste se hlasování na doodlu pošli te mi email: zbynala@centrum.cz

S pozdravem

Zbyněk

Mládež Káčata – jarní program

26 Bře

Ahoj!

jaro už je tady a s ním nás čeká návrat zpátky na loděnici.Proto Vás chceme informovat ohledně nadcházejících událostí a novinek pro letošní pádlovací sezónu:

Poslední tělocvična bude 30.3.2015

Poslední bazén bude 31.3.2015 – bazén bude společný pro skupinu Marty i Zbyňka

První trénink na loděnici bude po Velikonocích v úterý 7.4.2015. Zveme všechny rodiče. Představíme zde náš program a další informace. Začátek v 16:30 na loděnici.

Na trénink si vezměte vhodnou obuv na běhání, přezůvky a převlečení na vodu (v dubnu bude ještě chladno, takže nezapomeňte šusťákovou bundu s dlouhým rukávem, delší kalhoty – (šusťáky) a nějaké termotriko). Účast na tréninku je povinná jako každoročně budeme přiřazovat vybavení. Kdo nepřijde má smůlu, zbude na něj to nejhorší nebo nic.

Letošní program již je na našich stránkách. Můžete se tak začít přihlašovat na jednotlivé akce. Letos je to mizerné s vodou takže je možné, že některé akce budou úplně zrušeny nebo se nahradí pěšo-kolo výlety. Vždy to bude záležet na vedoucím akce.

Systím hodnocení účasti bude stejný jako loni:

– letos budete rozděleni do dvou výkonnostních skupin: A – zkušenější a B – začátečníci

– každý ze skupiny A musí mít min. účast na trénincích 50% (tělocvična, bazén a loděnice), účastnit se minimálně 3 nezávodních víkendových akcí typu splutí, výcviky, závody v eskymování, víceboj apod. Dále každý musí mít za rok splněny min. 5 závodů ČPV.

– každý ze skupiny B musí mít splněno 50% účasti na trénincích a musí se zůčastnit minimálně 5 jakýchkoliv víkendových akcí

– pro obě skupiny platí, že za každou absenci mají -1 bod; za závod ČPV +6 bodů a ostatní akce +5 bodů

– každý by měl mít na konci roku splněné výše uvedené podmínky a min. 0 bodů, kdo ví že má velkou absenci na trénincích (i za omluvené tělocvičny apod.) může dohnat bodování napsáním článku na náš web (jak již někteří splnili za loňskou sezónu). Článek (na vodácké téma) musí být na 1/2 formátu A4 a doplněn fotografií. Za článek dostanete +3 body. Během tréninků budou na loděnici vyhlašovány různé soutěže, za které výherci získají 1 až 3 body dle umístění.

– ten,kdo nesplní bodování a účast dostane na konci roku povinně odpracovat 5 až 10 brigádnických hodin na víc

– na tréninku nebudeme trpět nekázeň – stojí nás to spoustu sil – takže bude zavedeno pravidlo: jedno napomenutí a s druhým jdeš domů!

POZOR!
Ve foru na našem wbu je v provozu bazar věcí (https://www.kacata.cz/vodacke-forum/?mingleforumaction=viewforum&f=5.0) , který se vám zobrazí po přihlášení na web. Pokud chcete cokoliv prodat/koupit využijte tuto cestu ať to můžete prodat někomu z oddílu.

Brigádnické práce na loděnici

31 Čvc

Zdravím všechny členy vodáckého oddílu,

vzhledem k tomu, že hodně z Vás neplní povinnost odpracování 10 hodin brigád za rok rozhodli jsme se vyvěsit na web seznam prací, které jsou potřeba v našem areálu udělat. Mezi Vámi je spousta zručných a šikovných lidí, kteří tyto práce zvládnou hravě. V případě, že si nějakou práci vyberete, domluvte se s Tomem či paní správcou a oni Vám nachystají materiál. Aktuální seznam prací bude vždy uložen u paní správcové.

Pokud bude nadále pokračovat nechuť spolupodílet se na brigádnických pracích  budeme nuceni zvednout poplatek za neodpracované hodiny tak, abychom pokryli výdaje za řemeslníky, kteří tyto práce provedou.

Seznam brigádnických prací ve formátu pdf

Zbyněk L.