Akce pro veřejnost

Vodácký oddíl KTL Brno organizuje pro registrované vodáky v Českém svazu Kanoistů a pro širokou veřejnost pravidelné nadlepšení vodního stavu na řece Svratce a na řece Jihlavě.

Na stránce “Napsali o nás” si můžete přečíst články o těchto řekách ze známých časopisů.

Svratka – historie:

9. května 1958 se jel první ročník “Svratecké třicítky” v úseku Vír – Štěpánovice a její organizování bylo po řadu let stěžejní akcí celostátního významu. Takto pokračoval celorepublikově známý a zavedený závod až do roku 1977, kdy musel být na dlouhá léta přerušen z důvodu špatné stability hráze Vír I. V devadesátých letech došlo  k opravě hráze Vírské přehrady a to znamenalo pro Brněnské vodáky jediné: znovu organizování “Svratecké třicítky”. Nově organizovaná soutěž byla již pod hlavičkou Českého svazu kanoistů a součástí celorepublikové soutěže – Český pohár vodáků.

Svratka – současnost:

Každým rokem v období druhé poloviny června organizuje náš oddíl ČPV Svratku. Dnes se pohár nazývá Pyranha Cup ČPV Svratka. V roce 2008 jsem oslavili 50-té výročí organizovaného splutí a plynule pokračujeme dál. Běžná trasa závodu začíná pod hrází Vírské přehrady (nad slalomovým kanálem) a končí v obci Štěpánov n. Svratkou. Vlivem globálního oteplování a stále častějším suchým létům dochází k omezování závodu pouze na kratší trasu. Ta se jede jen mezi hrázemi Víru I a Víru II.

Pro veřejnost je možné splouvat v době závodu mimo slalomový kanál pod Vírskou přehradou. Na vlně nadlepšeného stavu je možné dopádlovat po Svratce až na Brněnskou přehradu.

Více informací v sekci PC ČPV Svratka.

Jihlava – historie:

Jihlava je významnou řekou brněnské oblasti, z hlediska masovosti je nejvýznamnější řekou. Ve vodácké mluvě se chybně nazývá “Jihlavka” (Jihlavka je menší říčka u Jihlavy). “Jihlavka” byla v minulosti splouvána pouze na jaře. Velká popularita plavby byla založena v roce 1980 prvním ročníkem VTJZ “Jihlavská 13” konaná v polovině června z Mohelna do Hrubšice. Velmi oblíbená soutěž tak částečně nahradila zaniklou Svrateckou třicítku. K soutěžícím se postupně přidávalo více a více divokých účastníků, kteří nakonec převládli.

 Jihlava – současnost:

Vzhledem k velkému zájmu široké vodácké veřejnosti organizujeme v posledních letech šest nadlepšení vodního stavu na řece Jihlavě pod hrází Mohelno. Vždy třikrát na jaře (květen, červen) a třikrát na podzim (v září). Jeden termín na jaře je vždy vázán s ČPV Svratka.

Budoucnost organizování takto velkého množství nadlepšení záleží na matce přírodě, zda nám poskytne dostatčné srážky a hlavně na Vás vodáci – je nutné dodržovat pevně daná pravidla (hlavně začátek splutí u mostu – ne pod hrází Mohelno), která vždy vyvěšujeme v našich propozicích.

Více informací najdete přímo v sekci Splutí Jihlavy