Splutí Jihlavy

Na této stránce najdete potřebné informace a pokyny ke splouvání “Jihlávky”.

Aktuálně k 20.9.2017:
Poslední zářijový termín se uskuteční, voda je potvrzena.

Leták ke stažení zde: zatím nedostupný

Povinnost všech účastníků organizovaného splutí:

1. nasedejte u mostu sil II/392;  nasedání je (z důvodu úzké silnice pod hrází a soukromých pozemků) dovoleno POUZE U MOSTU SIL. II/392 mezi Mohelnem a Dukovany na levém břehu.

2. udržujte pořádek; všechny odpadky odvezte tam, odkud jste je dovezli! V případě nouze jsou v místě nasedání a vysedání umístěny odpadkové pytle; ty na vlastní náklady rozmísťujeme a odvážíme.

3. upevněte si věci v lodi; na vodě mějte všechny drobné věci (PET láhve, svačinu, boty, svršky apod.) přivázány k lodi! V případě převrhnutí Vám neodplavou věci a příroda si uleví. Na jezech a ve vracácích tak přibude místo na zastavení…

4.používejte označené WC; v místě nasedání lze použít WC v tábořišti, jinak doporučujeme zastavit v některých občerstvovacích stanicích, kde lze jít na WC.

Vysednout lze buď v Hrubšicích  nebo v Ivančicích. Zde prosím také dodržujte pořádek. Pravidelně zde zůstávají věci a odpadky, které musíme vlastními silami uklízet.

V případě porušování těchto povinností hrozí zrušení dalších pouštění vody!! 

Termíny pouštění vody pro rok 2017:

DATUM DEN ČAS
4.6.2017 neděle 8:00 – 12:00
24.6.2017 sobota 8:00 – 12:00
2.9.2017 sobota 8:45- 12:45
23.9.2017 sobota 8:00 – 12:00

POZOR: všechny termíny jsou bez záruky, informujte se dopředu, zda nebylo pouštění zrušeno!

 

Místo nasedání:

U mostu sil. II/392 mezi Mohelnem a Dukovany na levém břehu

 1. místo vysedání:

Na louce před Hrubšicemi na pravém břehu

2. místo vysedání:

Na pravém břehu v Ivančicích