Splutí Jihlavy

Na této stránce najdete potřebné informace a pokyny ke splouvání “Jihlávky”.

23.9. Jihlava poteče!

Povinnost všech účastníků organizovaného splutí:

1. nasedejte u mostu sil II/392;  nasedání je (z důvodu úzké silnice pod hrází a soukromých pozemků) dovoleno POUZE U MOSTU SIL. II/392 mezi Mohelnem a Dukovany na levém břehu.

2. udržujte pořádek; všechny odpadky odvezte tam, odkud jste je dovezli! V případě nouze jsou v místě nasedání a vysedání umístěny odpadkové pytle; ty na vlastní náklady rozmísťujeme a odvážíme.

3. upevněte si věci v lodi; na vodě mějte všechny drobné věci (PET láhve, svačinu, boty, svršky apod.) přivázány k lodi! V případě převrhnutí Vám neodplavou věci a příroda si uleví. Na jezech a ve vracácích tak přibude místo na zastavení…

4. používejte označené WC; v místě nasedání a vysedání bude umístěno WC, které zajišťujeme jako pořadatel akce, lze použít i WC v tábořišti, jinak doporučujeme zastavit v některých občerstvovacích stanicích, kde lze jít na WC. Prosíme neznečišťujte prostor startu a cíle děkujeme!!!

5. organizace dopravy; dodržujte prosím dopravní značení, pokud musíte stát na silnici stůjte jen na pravé straně ve směru jízdy, neblokujte vjezdy na pozemky mimo silnic, neparkujte prosím na mostě a těsně před a za mostem, prosíme chovejte se k sobě ohleduplně na silnici i na vodě, děkujeme.

6. poplatek za splutí; vzhledem k tomu, že zajišťování splouvání Jihlavy je pro náš oddíl čím dál tím více náročnější a dělali jsme to dlouhé roky jen z lásky k vodácké veřejnosti. Rozhodli jsme se od roku 2018 začít vybírat poplatek za splutí ve výši 50,-Kč za osobu starší 15 let. Každý platící obdrží stvrzenku a originální nálepku. Splutí 23.9. bude zdarma jako součást oslav 40 let Dalešic.

Prosím vezměte na vědomí, že se nejedná o poplatek za vodu, ale za službu organizace splutí. Proto, aby se mohla celá akce uskutečnit, museli jsme jednat se státními orgány, projednat podmínky vypouštění přehrady, jednat s městy a obcemi, zajistit pořadatelskou službu, pronajmout toalety, dopravní značení, rozmístit a uklidit odpadkové koše a odpadky atd.

Děkujeme Vám za pochopení a věříme, že uvedený symbolický poplatek Vám stojí za ty krásné zážitky na vodě a za to aby se akce splutí Jihlavy mohla konat i v dalších letech.

Vysednout lze buď v Hrubšicích  nebo v Ivančicích. Zde prosím také dodržujte pořádek. Pravidelně zde zůstávají věci a odpadky, které musíme vlastními silami uklízet.

V případě porušování těchto povinností hrozí zrušení dalších pouštění vody!! 

40 let Dalešic

Elektrárna Dalešice slaví 40. výročí od dokončení a uvedení do provozu elektrárny Dalešice. V rámci oslav proběhne řada speciálních akcí, na které jste srdečně zváni. V pátek 21.9. bude od 19:30 hodin v areálu VE Dalešice promítán film Jiřího Menzela „Kdo hledá zlaté dno“. V sobotu 22.9. od 9 do 15 hodin bude probíhat den otevřených dveří elektrárny Dalešice. Kromě prohlídek infocentra a provozu budou připraveny také soutěže pro děti a Energy zóna s fotokoutkem. Zájemci mohou navštívil také loď Horácko z přístaviště Kramolín, která bude vyplouvat vždy v celou hodinu k Wilsonce a zpět. Od 15 hodin budou oslavy pokračovat na parkovišti Jaderné elektrárny Dukovany, kde bude až do 23 hodin probíhat ČEZ Energy fest, kde vystoupí interpreti zvučných jmen jako Lucie Bílá, David Koller, Aneta Langerová nebo Bára Poláková. V neděli proběhne splutí řeky Jihlavy od Mohelenské hráze.
Detailní informace budou jsou postupně zveřejňovány na stránkách www.aktivnizona.cz.

Termíny pouštění vody pro rok 2018:

DATUM DEN ČAS
10.6.2018 neděle 8:00 – 12:00
24.6.2018 neděle 8:00 – 12:00
1.9.2018 sobota 8:00 – 12:00
23.9.2018 neděle 8:00 – 12:00

POZOR: všechny termíny jsou bez záruky, informujte se dopředu, zda nebylo pouštění zrušeno!

 

Místo nasedání:

U mostu sil. II/392 mezi Mohelnem a Dukovany na levém břehu

 1. místo vysedání:

Na louce před Hrubšicemi na pravém břehu

2. místo vysedání:

Na pravém břehu v Ivančicích