Český pohár vodáků

Letošní ročník ČPV bude složen ze dvou závodů ve dvou dnech, tedy novým ČPV Jihlava dne 23.6.2018 a dále ČPV Svratka dne 24.6.2018. Splutí Jihlavy pro veřejnost bude zajištěno 24.6.2018, v době závodů tak není povoleno splutí, budou pouze závody.

Aktuální propozice budou zavčas doplněny.